O nás


Yoga Vidya je profesionálna, kvalifikovaná inštitúcia, zameraná na školenie, výučbu a tréningy adeptov, ktorí majú hlbší záujem o zdokonaľovanie sa v oblasti tradičnej jogy a následne sa podieľať na zdieľaní svojich poznatkov a skúseností s ďalšími ľuďmi. Činnosť vzdelávacieho zariadenia je zastrešená občianskym združením Európska jogová akadémia (EJA) so sídlom v Bratislave.

Naším prvoradým cieľom je šíriť jogu ako harmonický zdravotný  životný štýl medzi širokú verejnosť. Dôležitým poslaním Yoga Vidya školy je vyučovať ľudí ako správne praktizovať a následne samostatne učiť jogu po mentálnej aj zdravotnej stránke.

Toto vzdelávacie centrum bolo založené ako reakcia na stále rastúci záujem o starodávne posolstvo ľudstva, ktoré v spojení s modernými poznatkami ponúka dokonalý pohybový a relaxačný systém. Tím našich lektorov a školiteľov je zostavený z profesionálnych odborníkov s dlhoročnou praxou. Na svojich prednáškach ponúkajú svoje znalosti a praktické skúsenosti z rôznych oblastí telovýchovy, zdravovedy, psychológie, didaktiky športu a pedagogiky. Naše vzdelávacie programy umožňujú budúcim absolventom nadobudnúť a rozšíriť znalosti z odborných predmetov, a súčasne poskytnú poznatky z histórie a filozofie tradičnej jogy, ale aj prehľad o súčasných moderných štýloch jogy.

Vynakladáme najvyššie úsilie, aby sme vyškolili inštruktorov, ktorí sa stanú špecializovanými odborníkmi v oblasti jogy so zodpovedajúcimi teoretickými poznatkami, praktickými skúsenosťami a zručnosťami. Veríme, že Yoga Vidya  škola prispieva ku skvalitňovaniu a k šíreniu posolstva jogy na Slovensku.

Vážime si Váš záujem a prejav dôvery. Ďakujeme. Namasté.