Adriana Pročková


Alternatívny text

Ing Adriana Pročková, PhD. – lektor špecializovaných predmetov

Certifikovaná inštruktorka yogy I., II., III. kvalifikačného stupňa, yoge sa aktívne venuje od r. 2006. Je spoluzakladateľkou akreditovanej yogovej školy Yoga Vidya, inštruktorkou yogy v yogovom centre Yoga Vidyalaya Bratislava, majiteľkou yogovej školy v Haliči a organizátorkou úspešných yogových podujatí. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, po ukončení 13-ročnej praxe vysokoškolského pedagóga sa od r. 2003 venuje vedeniu rodinného podniku v oblasti reštauračných a ubytovacích služieb a neziskovým aktivitám v rámci neziskovej organizácie. Ukončila ročné štúdium Jogovej filozofie a etiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v súčasnosti ukončuje štúdium Jogovej terapie na FTVŠ UK v Prahe.