Kurz inštruktorov 22. – 27.2.2016 Bratislava


Doplnili sme fotogalériu z tohoto podujatia.

ada plagat 13.jpg mensia

Ak máte záujem prehĺbiť si svoje doterajšie poznatky a ponoriť sa hlbšie do otázok yogovej praxe a tradičnej yogovej filozofie, ponúkame Vám základný intenzívny kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. – 27.2.2016 v priestoroch yogového centra Yoga Vidyalaya v Bratislave. Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú vážny záujem o poznanie yogy, nemusia mať zatiaľ ambície stať sa inštruktormi. Možno práve tento kurz Vás nasmeruje na túto cestu.

Výučba všeobecných predmetov a tém z oblasti yogy prebieha denne od 9,00 do 16,00 hod. podľa vopred pripraveného rozvrhu. Súčasťou kurzu sú večerné lekcie yogy v čase od 16,30 – 18,00 alebo 18,00 – 20,00 hod.

Prednášky zo všeobecnej časti vedú kvalifikovaní odborníci a ponúkajú základné poznatky z predmetov:

– anatómia človeka

– fyziológia telesných cvičení

– biomechanika

– pedagogika a psychológia športu

– diagnostika trénovanosti

– výživa

– formy regenerácie

V rámci špecializovanej časti – teória a prax yogy sa budeme venovať týmto témam:

– história a filozofia yogy

– súčasné moderné štýly yogy

– osem stupňov yogy

– šat karmy

– pránájáma – otázka prány v ľudskom tele, význam pri praktizovaní yogy, základné techniky dýchania

– bandhy

– mantry

– mudry

– ásany – základné pozície v sede a ľahu, základné pozície v stoji, rovnovážne pozície, inverzné pozície (správne prevedenie pozícií a prechodov medzi nimi)

– Súrjanamaskár

– Rišikéšska zostava

– relaxácia

– tvorba lekcie yogy, základné princípy vyučovania yogy.

Po absolvovaní kurzu nasleduje samovzdelávanie a záverečná skúška (termín skúšky bude dohodnutý priamo na kurze – jeden deň sobota alebo nedeľa). Skúška pozostáva z písomnej časti (všeobecné predmety), ústnej skúšky z yogy a praktickej časti (schopnosť zostaviť a viesť lekciu yogy).

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor yogy 1. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého môže požiadať príslušný úrad o vydanie živnostenského oprávnenia na vykonávanie činnosti inštruktora yogy.

Kurz je akreditovaný MŠVV a Š SR, číslo akreditácie: 2014-2815/12682:3-30AA

Tešíme sa na Vás :-) Namasté :-)

 

Záväznú prihlášku do kurzu si stiahnete tu: prihlaska-kurz-1

Kontaktné informácie a mapka tu.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *